Sources


Matches 1 to 50 of 75

      1 2 Next»


 #  Source ID   Title, Author 
1 S1 Bosetting og folkeliv i Horg - Gard og grend. Bind III
Asbjørn Furunes 
2 S2 Bosetting og folkeliv i Horg - Gard og grend. Bind IV
Asbjørn furunes 
3 S3 Bosetting og folkeliv i Soknedal - Gard og grend. Bind I
Jens Haukdal 
4 S4 Bosetting og folkeliv i Soknedal - Gard og grend. Bind II
Jens Haukdal 
5 S5 Brev til Ester Meistad, datert Sept. 10, 1995
 
6 S6 Buksnes Bygdebok, bind I
Ola Berg 
7 S7 Buksnes Bygdebok, bind II
Ola Berg 
8 S8 Busetnad og folkeliv i Horg - Gard og grend. Bind I
Jens Haukdal 
9 S9 Busetnad og folkeliv i Horg - Gard og grend. Bind II
Jens Haukdal 
10 S10 Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend. Bind III
Jens Haukdal 
11 S11 Buvikboka - Gards- og ættehistorie. Bind I
Jon O. Snøfugl 
12 S12 Buvikboka - Gards- og ættehistorie. Bind II
Jon O. Snøfugl 
13 S13 Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend. Bind I
Hermann Aune og Jens Haukdal 
14 S14 Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend. Bind II
Hermann Aune 
15 S15 Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend. Bind III
Hermann Aune 
16 S85 Byneset Bygdebok, bind II
Byneset Historielag 
17 S18 Børsaboka - Gards og ættehistorie, Bind 1
Per O. Rød 
18 S21 Børsaboka - Gards og ættehistorie, Bind 2
Per O. Rød 
19 S22 deb.FTW
 
20 S81 Det nye testamente og Salmenes bok
 
21 S87 Dødsannonse
 
22 S24 Dødsattest for Kari L. Midtlyng
 
23 S25 Dødsattest for Thomas C. Johnsen
 
24 S79 Dødsfallsprotokoll 1944 - 1946 nr 29 i register november 1945
 
25 S69 E-mail form Peter Rice dated 11/8-2009
Peter Rice 
26 S27 E-post fra Pete Lund, datert 11/8-2002
 
27 S28 E-post ifra Alf Dag Johansen (karjo2@online.no)
 
28 S65 EGO barnejournal i BILDER
Olav Soelberg 
29 S26 Einar Hagersborg's slekt
Einar Agersborg, Tante Ulrikkes v 10 c, 0984 Oslo 
30 S70 Email from Peter Rice dated 11/8-2009, Author E-mail: adolphlund@cox.net
 
31 S29 Family Tree Lund from Al.FTW
 
32 S30 Far's skrifter
Kåre Midtlyng 
33 S31 Folketellinga 1801
 
34 S32 Folketellinga 1865
 
35 S33 Folketellingen 1900
 
36 S88 Folketellingen 1925
 
37 S34 FTM-fil fått av Adolph Lund Februar 2002
 
38 S35 Fødselsattest for Arthur W. Johnsen
 
39 S38 Gård og slekt i Øksnes, Bind I
Øksnes Historielag, 1990 
40 S39 Gård og slekt i Øksnes, Bind III
Johan I. Borgos og Ivar Toften, Øksnes Historielag 1997 
41 S36 Gards og ættesoge for Rindal, Bind I
Hans Hyldbakk 
42 S37 Gards og ættesoge for Rindal, Bind II
Hans Hyldbakk 
43 S78 Gårds- og slektshistorie for Bjørnør - Osen II
Sigurd Brattgjerd 
44 S77 Geni
 
45 S41 Hans Petter Angell's slekt inntil 1962
Ester Sofie Angell 
46 S86 Hemneslekt.net
 
47 S91 Hus-postillen til John Halvosen Midtlyng (1818)
 
48 S45 Hølondaboka - Gårds- og ættehistorie, Bind 2
Per O. Rød 
49 S75 Intervju med Therese Midtlyng, Interviewer: John Olav Midtlyng
Therese Midtlyng 
50 S46 Jentoft-slekta (Djupmork), File Reference: 22 69 57 07
Stein Djupmork 

      1 2 Next»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.